Месечен Архив: декември 2023

В тихата и свята нощ

Публикувано от: | 21.12.2023

Едно момче седеше на крайчеца на градския пазар и продаваше борина. Беше седнало на смачкана мукавена кутия и стискаше премръзналите си ръчички, като ту ги мушваше под палтенцето, за да ги сгрее, ту подухваше в тях. Слабичък, несресан, неумит, очевидно и недоспал, защото от време на време се унасяше в сладък детски сън, но градската…
има още »